Bazy Danych


Zasady dotyczące udostępnienia baz danych.

Kopie baz danych udostępniane są w formatach: GIV, SHP, GML
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 42 45 186
Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:
- na adres e-mail sekretariat@modgik.szczecin.pl
- za pomocą platformy ePUAP jako załącznik do pisma ogólnego do podmiotu publicznego:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin
- przesyłką pocztową
 
 
Poszczególne przypadki
 
Baza danych EGiB
Sytuacja Niezbędne dokumenty
Udostępnienie kopii bazy danych EGiB dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

1. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P2)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych EGiB dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

2. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P2)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych EGiB na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

3. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P2)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem). 

Baza danych GESUT
Udostępnienie kopii bazy danych GESUT dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

4. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P3)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych GESUT dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

5. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P3)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych GESUT na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

6. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P3)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem). 

Baza danych BDOT500
Udostępnienie kopii bazy danych BDOT500 dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

7. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P4)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych BDOT500 dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

8. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P4)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie kopii bazy danych BDOT500 na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

9. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P4)

 

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/09, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2024/01/30 14:45:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2024/01/30 14:45:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/12/29 13:29:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/12/29 12:23:20 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/09/13 13:52:56 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/09/04 13:17:16 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/08/28 09:43:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/08/04 14:09:48 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/07/18 12:43:46 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/03/16 12:47:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/02/28 12:29:30 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/02/28 11:25:21 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/02/27 10:39:41 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/12/02 07:43:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/11/17 08:04:01 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:36:49 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 08:46:17 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 08:28:03 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 08:15:30 nowa pozycja