Mapy

Zasady dotyczące udostępnienia map.


Redakcja map na terenie Miasta Szczecin prowadzona jest:

a) W skali 1:500 dla mapy zasadniczej
b) W skalach 1:500 i 1:1000 dla mapy ewidencyjnej
Mapy w formie cyfrowej (wektorowej) udostępniane są w formacie DXF.
Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:
- na adres e-mail sit@modgik.szczecin.pl
- za pomocą platformy ePUAP:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin
- przesyłką pocztową
 
 
Poszczególne przypadki
 
Mapa zasadnicza - drukowana
Sytuacja Niezbędne dokumenty
Udostępnienie mapy dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet.

1. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

 2. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest wydział lub biuro Urzędu Miasto Szczecin

3. Wniosek do wypełnienia

Mapa ewidencyjna – drukowana
Udostępnienie mapy dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

4. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).
Udostępnienie mapy dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

5. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Mapa zasadnicza – cyfrowa (wektorowa)
Udostępnienie mapy dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

6. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

7. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

8. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Mapa ewidencyjna – cyfrowa (wektorowa)
Udostępnienie mapy dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

9. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy dla dowolnych potrzeb (np. działalność gospodarcza)

10. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Udostępnienie mapy na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

11. Wniosek do wypełnienia (formularz P i P1)

Wzór wypełnionego wniosku

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem udostępnienia prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).


 

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/11/17 08:03:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/11/17 08:03:48 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:36:23 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 11:58:02 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 09:46:22 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 09:44:04 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 09:39:14 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 08:29:13 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 07:57:21 nowa pozycja