Prace Geodezyjne


Informacje dotyczące obsługi prac geodezyjnych.

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych, do zgłoszenia pracy do przekazania jej wyników, w całości odbywa się za pomocą platformy iKERG. Usługa dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, po wcześniejszym podpisaniu umowy (niezbędnej do uzyskania unikatowego loginu i hasła).

Istnieje również możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej za pomocą druku i jej dalsza obsługa w tradycyjny sposób. Takie postępowanie jest jednak znacznie utrudnione ze względu na sytuację epidemiczną (COVID 19).
 
Poszczególne przypadki
 
Obsługa pracy geodezyjnej
Sytuacja Niezbędne dokumenty
Dostęp do platformy iKERG

1. Umowa na dostęp do systemu iKERG

2. Regulamin korzystania z systemu iKERG

Umowę w formie elektronicznej, podpisaną podpisem cyfrowym prosimy przesłać na adres sekretariat@modgik.szczecin.pl

Umowę w formie papierowej prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ośrodka. 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

3. Wniosek do wypełnienia


W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem prac prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Zgłoszenie uzupełniające

4. Wniosek do wypełnienia

W przypadku nieregularnego zakresu obszaru będącego przedmiotem prac prosimy o dołączenie załącznika graficznego (np. zrzut ekranu z geoportal.gov z zaznaczonym zakresem).

Rezerwacja numerów
 

5. Rezerwacja numerów działek

6. Rezerwacja numerów punktów granicznych

Aktualizacja baz danych
Przygotowanie plików wymiany danych

7. GEO-INFO DELTA wersja 64 bit

8. GEO-INFO DELTA wersja 32 bit

9. Generator plików dla GEO-INFO DELTA (opcjonalny)

10. Lista kodów do programu GEO-INFO

Transformacje między układami współrzędnych (Lokalny M. Szczecin  2000)
 

11. Program do transformacji współrzędnych

12. Instrukcja programu do transformacji

Ewidencja gruntów i budynków
Aktualizacja EGiB

13. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku - szablon

14. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków - szablon edytowalny w Word

15. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków - wzór

16. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki

17. Wykaz synchronizacyjny

18. Wykaz synchronizacyjny - przykład wypełnienia


 

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/08, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2024/05/10 10:12:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2024/05/10 10:12:12 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/05/10 10:11:22 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/05/10 10:08:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/05/10 09:48:07 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/15 15:30:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 10:04:36 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:37:09 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 09:21:18 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/08 09:52:21 nowa pozycja