Narady Koordynacyjne


SPRAWDŹ STAN REALIZACJI TWOJEGO WNIOSKU

 

Informacje dotyczące obsługi narad koordynacyjnych.
  

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej odbywa się zgodnie z zapisami art. 28b – 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, t. j. z późn. zm.) na podstawie wniosku.

Obsługa narady koordynacyjnej
Sytuacja Niezbędne dokumenty
Dostęp do platformy iNARADY

Platforma dla Gestorów Sieci uczestniczących w naradach koordynacyjnych.

1. Wniosek na dostęp do aplikacji internetowej iNARADY

2. Instrukcja korzystania z aplikacji internetowej iNARADY

Wniosek w formie elektronicznej, podpisany podpisem cyfrowym prosimy przesłać na adres pnk@modgik.szczecin.pl

Wniosek w formie papierowej prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ośrodka lub złożyć w Sekretariacie MODGiK znajdującym się w budynku Urzędu wejście od ul. św. Jacka Odrowąża 1, drugie piętro.

Dostęp do platformy iPROJEKTANT

Platforma dla Projektantów i Inwestorów składających wnioski na narady koordynacyjne.

1. Wniosek na dostęp do aplikacji internetowej iPROJEKTANT

Wniosek w formie elektronicznej, podpisany podpisem cyfrowym prosimy przesłać na adres pnk@modgik.szczecin.pl

Wniosek w formie papierowej prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ośrodka lub złożyć w Sekretariacie MODGiK znajdującym się w budynku Urzędu wejście od ul. św. Jacka Odrowąża 1, drugie piętro.

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej

1. Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.

W celu przedłożenia projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy wypełnić wniosek i załączyć do niego wymagane dokumenty.

2. Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej

3. Informacje uzupełniające - proces koordynacji (w przygotowaniu)

4. Baza teleadresowa uczestników narady

Oświadczenie o nie występowaniu sieci obcych. 5. Oświadczenie sieci - wzór

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/09, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2024/05/24 11:13:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2024/05/24 11:13:48 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/05/10 07:51:44 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/04/22 12:15:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/04/22 10:56:30 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/04/19 10:24:02 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/04/03 13:24:59 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/09/22 10:16:00 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/08/04 14:02:19 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/08/04 13:34:49 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 13:41:59 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 13:35:27 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 13:06:24 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 11:51:55 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 10:38:02 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/08/03 10:36:58 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/04/13 13:05:14 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/23 12:26:37 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/23 11:12:29 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/10 09:04:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/01/13 10:04:30 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/01/13 09:50:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/01/03 13:39:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/22 13:23:12 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:57:12 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:20:25 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:13:31 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/06 14:15:14 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/08 12:07:19 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/08 12:04:35 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/13 10:56:50 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/13 10:55:30 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:37:27 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 11:00:46 nowa pozycja