Narady Koordynacyjne


Informacje dotyczące obsługi narad koordynacyjnych.
 

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej odbywa się zgodnie z zapisami art. 28b – 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, t. j. z późn. zm.) na podstawie wniosku.

Obsługa narady koordynacyjnej
Sytuacja Niezbędne dokumenty
Dostęp do platformy iNARADY

Platforma dla Gestorów Sieci uczestniczących w naradach koordynacyjnych.

1. Wniosek na dostęp do aplikacji internetowej iNARADY

2. Instrukcja korzystania z aplikacji internetowej iNARADY

Wniosek w formie elektronicznej, podpisany podpisem cyfrowym prosimy przesłać na adres zudp@modgik.szczecin.pl

Wniosek w formie papierowej prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ośrodka lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu wejście od ul. św. Jacka Odrowąża 1.

Dostęp do platformy iPROJEKTANT

Platforma dla Projektantów i Inwestorów składających wnioski na narady koordynacyjne.

1. Wniosek na dostęp do aplikacji internetowej iPROJEKTANT

Wniosek w formie elektronicznej, podpisany podpisem cyfrowym prosimy przesłać na adres zudp@modgik.szczecin.pl

Wniosek w formie papierowej prosimy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Ośrodka lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu wejście od ul. św. Jacka Odrowąża 1.

Przeprowadzenie narady koordynacyjnej

1. Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.

W celu przedłożenia projektu sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną należy wypełnić wniosek i załączyć do niego wymagane dokumenty.

2. Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej

3. Informacje uzupełniające - proces koordynacji (w przygotowaniu)

4. Baza teleadresowa uczestników narady

Oświadczenie o nie występowaniu sieci obcych. 5. Oświadczenie sieci - wzór

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/07/09, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/10/22 13:23:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/10/22 13:23:12 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:57:12 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:20:25 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/12 08:13:31 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/06 14:15:14 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/08 12:07:19 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/08 12:04:35 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/13 10:56:50 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/13 10:55:30 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/12 08:37:27 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/09 11:00:46 nowa pozycja