Dyrekcja i pracownicy


 

Dyrekcja
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Email Telefon
 1. Katarzyna Zaworska Dyrektor katarzyna.zaworska@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
 2. Aleksander Balcer Zastępca Dyrektora a.balcer@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
 3. Aleksandra Chmielewska Gł. Księgowy a.chmielewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 197
         
Pracownia Weryfikacji i Baz Danych
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Email Telefon
 4. Aleksandra Komincz Kierownik a.komincz@modgik.szczecin.pl 91 4351 247
 5. Wiesława Depka-Prądzyńska Zastępca Kierownika w.depka-pradzynska@modgik.szczecin.pl 91 4802 019
 6. Aleksandra Benewiat Starszy Geodeta a.benewiat@modgik.szczecin.pl 91 4802 015
 7. Renata Szwejda Starszy Geodeta r.szwejda@modgik.szczecin.pl 91 4802 016
 8. Katarzyna Kwiatkowska Starszy Geodeta k.kwiatkowska@modgik.szczecin.pl 91 4802 014
 9. Anna Nowicka  Geodeta a.nowicka@modgik.szczecin.pl 91 4802 020
 10. Monika Młynarczyk Geodeta m.kotarska@modgik.szczecin.pl -
11. Natalia Kamińska Młodszy Geodeta n.kaminska@modgik.szczecin.pl 91 4802 017
         
Biuro Obsługi Interesantów
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Email Telefon
 12. Małgorzata Budniak Kierownik m.budniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 185
 13. Anna Modrzejewska-Lipnicka Starszy Geodeta a.modrzejewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 193
 14. Barbara Jastrzembska Starszy Geodeta b.jastrzembska@modgik.szczecin.pl 91 4245 794
 15. Bernadetta Teodorczyk Starszy Geodeta b.teodorczyk@modgik.szczecin.pl 91 4245 186
 16. Elżbieta Woźniak Starszy Geodeta e.wozniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 193
 17. Krzysztof Surowiec Geodeta k.surowiec@modgik.szczecin.pl 91 4245 794
 18. Anna Sablik Starszy Inspektor a.sablik@modgik.szczecin.pl 91 4245 186
 19. Wojciech Woźniak Starszy Inspektor w.wozniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 191
 20. Tomasz Michalak Starszy Inspektor t.michalak@modgik.szczecin.pl 91 4245 149
         
 Pracownia Katastru Nieruchomości
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko Email Telefon
 21. Ewa Korzeniowska Kierownik e.korzeniowska@modgik.szczecin.pl 91 4802 074
 22. Monika Ortel Zastępca Kierownika m.ortel@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 23. Justyna Ramza Starszy Geodeta j.ramza@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
 24. Małgorzata Witosińska Starszy Geodeta m.witosinska@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
 25. Kamila Dolat Geodeta k.dolat@modgik.szczecin.pl 91 4245 192
 26. Ida Barska Geodeta i.barska@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 27. Joanna Mosiejczyk-Zaworska Młodszy Geodeta j.mosiejczyk@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 28. Alina Czarnecka Geodeta a.czarnecka@modgik.szczecin.pl 91 4245 192
 29. Magdalena Kulik Geodeta m.kulik@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 30. Magdalena Mycan-Staszewska Inspektor m.mycan-staszewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 31. Katarzyna Osinka Inspektor k.osinka@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
 32. Oliwia Łaskarzewska Młodszy Geodeta o.laskarzewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 192
33. Marlena Gortat Referent m.gortat@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
34. Ewelina Frankowska Młodszy Geodeta e.frankowska@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
         
 Pracownia Narad Koordynacyjnych
 e-mail: pnk@modgik.szczecin.pl
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email Telefon
 35. Maciej Ramza Kierownik m.ramza@modgik.szczecin.pl 91 4351 248
 36. Ewa Kantor Starszy Geodeta e.kantor@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
 37. Karolina Pawlak Starszy Geodeta k.pawlak@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
 38. Marzena Jarosiewicz Starszy Geodeta

m.jarosiewicz@modgik.szczecin.pl

91 4245 199
 39. Katarzyna Ciastek Geodeta k.ciastek@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
         
Zespół Informatyki
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email  Telefon 
 40. Waldemar Kotiasz Kierownik w.kotiasz@modgik.szczecin.pl 91 4245 188
 41. Marcin Szymański St. Spec. ds. Informatyki m.szymanski@modgik.szczecin.pl 91 4245 129
 42. Michał Reduta Spec. ds. Informatyki m.reduta@modgik.szczecin.pl 91 4245 148
         
 Zespół Organizacyjno-Administracyjny
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email  Telefon 
 43. Irena Borko-Niemiro Kierownik i.borko-niemiro@modgik.szczecin.pl 91 4245 183
 44. Anna Szrenfer-Kowalewska St. Spec. ds.ekonomicznych a.szrenfer-kowalewska@modgik.szczecin.pl 91 4351 237
45. Hanna Stanik Młodszy Geodeta h.stanik@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
         

udostępnił: MODGIK Szczecin, wytworzono: 2021/06/25, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2024/02/13 13:33:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2024/02/13 13:33:09 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/02/13 13:31:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/01/08 12:13:24 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2024/01/08 11:21:34 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/12/13 10:49:32 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/09/12 11:57:13 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/09/12 11:38:33 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/08/22 10:25:52 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/06/28 14:41:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/06/27 09:07:17 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/05/17 10:33:45 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/05/04 11:07:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/05/04 10:48:54 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/03/03 11:39:05 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/03/03 11:23:45 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/03/01 10:44:08 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/03/01 08:19:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/01/26 09:12:08 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/01/24 15:06:10 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2023/01/12 15:02:36 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/06/06 14:04:41 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/04/08 11:33:32 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/03/29 09:51:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/03/24 08:16:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/25 10:04:41 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/02/16 12:30:25 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2022/01/31 07:45:54 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/12/07 13:44:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/11/23 07:40:09 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/21 13:02:42 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/01 13:24:03 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/30 08:57:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/29 07:48:15 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/28 09:04:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/28 09:04:00 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/23 14:03:33 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/08/18 08:17:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 14:19:33 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 12:02:34 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 11:14:10 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:46:22 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:39:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:37:52 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:36:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:30:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:14:08 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 12:52:24 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 11:43:50 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 11:41:47 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/25 14:27:55 modyfikacja wartości