Dyrekcja i pracownicy


 

Dyrekcja
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Email Telefon
 1. Katarzyna Zaworska Dyrektor katarzyna.zaworska@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
 2. Aleksander Balcer Zastępca Dyrektora a.balcer@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
 3. Aleksandra Chmielewska Gł. Księgowy a.chmielewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 197
         
Pracownia Weryfikacji i Baz Danych
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Email Telefon
 4. Aleksandra Szabelska Kierownik a.szabelska@modgik.szczecin.pl 91 4351 247
 5. Wiesława Depka-Prądzyńska Zastępca Kierownika w.depka-pradzynska@modgik.szczecin.pl 91 4802 019
 6. Aleksandra Benewiat Starszy Geodeta a.kusz@modgik.szczecin.pl 91 4802 015
 7. Renata Szwejda Starszy Geodeta r.szwejda@modgik.szczecin.pl 91 4802 016
 8. Robert Opala Starszy Geodeta r.opala@modgik.szczecin.pl 91 4802 018
 9. Katarzyna Kwiatkowska Starszy Geodeta k.kwiatkowska@modgik.szczecin.pl 91 4802 014
 10. Anna Nowicka  Geodeta a.nowicka@modgik.szczecin.pl -
 11. Monika Młynarczyk Geodeta m.kotarska@modgik.szczecin.pl -
 12. Kamila Dolat Geodeta k.borkowska@modgik.szczecin.pl -
 13. Martyna Matyszczuk Młodszy Geodeta m.matyszczuk@modgik.szczecin.pl 91 4802 017 
         
Biuro Obsługi Interesantów
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Email Telefon
 14. Małgorzata Budniak Kierownik m.budniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 185
 15. Anna Modrzejewska-Lipnicka Starszy Geodeta a.modrzejewska@modgik.szczecin.pl 91 4245 193
 16. Barbara Jastrzembska Starszy Geodeta b.jastrzembska@modgik.szczecin.pl 91 4245 794
 17. Bernadetta Teodorczyk Starszy Geodeta b.teodorczyk@modgik.szczecin.pl 91 4245 186
 18. Elżbieta Woźniak Starszy Geodeta e.wozniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 193
 19. Krystyna Zaworska Starszy Geodeta k.zaworska@modgik.szczecin.pl 91 4245 179
 20. Maria Kozieł

Specjalista ds. mapy numerycznej

m.koziel@modgik.szczecin.pl 91 4245 794
 21. Karol Idzi

Starszy Inspektor

k.idzi@modgik.szczecin.pl 91 4245 186
 22. Tomasz Michalak Starszy Inspektor t.michalak@modgik.szczecin.pl 91 4245 149
 23. Wojciech Woźniak Starszy Inspektor w.wozniak@modgik.szczecin.pl 91 4245 191
         
 Pracownia Katastru Nieruchomości
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko Email Telefon
 24. Ewa Korzeniowska Kierownik e.korzeniowska@modgik.szczecin.pl 91 4802 074
 25. Monika Ortel Zastępca Kierownika m.ortel@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 26. Justyna Ramza Starszy Geodeta j.ramza@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
 27. Małgorzata Witosińska Starszy Geodeta m.witosinska@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
 28. Hanna Stanik Młodszy Geodeta h.stanik@modgik.szczecin.pl 91 4245 182
 29. Ida Barska Młodszy Geodeta i.barska@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 30. Joanna Mosiejczyk-Zaworska Młodszy Geodeta j.mosiejczyk@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 31. Alina Czarnecka Młodszy Geodeta a.zdanowicz@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 32. Ewelina Frankowska Młodszy Geodeta e.kowalew@modgik.szczecin.pl 91 4245 196
 33. Magdalena Kulik Młodszy Geodeta m.kulik@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 34. Katarzyna Osinka Inspektor k.osinka@modgik.szczecin.pl 91 4245 192
 35. Agnieszka Wituszko Referent  a.wituszko@modgik.szczecin.pl 91 4245 195
 36. Natalia Kamińska Referent  n.kaminska@modgik.szczecin.pl 91 4245 192
37. Kamila Złotorawska Referent  k.zlotorawska@modgik.szczecin.pl 91 4245 194
         
 Pracownia Narad Koordynacyjnych
 e-mail: zudp@modgik.szczecin.pl
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email Telefon
 36. Maciej Ramza Kierownik m.ramza@modgik.szczecin.pl 91 4351 248
 37. Bożena Karkiełło Starszy Geodeta b.karkiello@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
 38. Ewa Kantor Starszy Geodeta e.kantor@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
 39. Karolina Pawlak Starszy Geodeta k.pawlak@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
 40. Marzena Jarosiewicz Starszy Geodeta

m.jarosiewicz@modgik.szczecin.pl

91 4245 199
 41. Katarzyna Ciastek Geodeta k.ciastek@modgik.szczecin.pl 91 4245 199
         
Zespół Informatyki
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email  Telefon 
 42. Waldemar Kotiasz Kierownik w.kotiasz@modgik.szczecin.pl 91 4245 188
 43. Marcin Szymański St. Spec. ds. Informatyki m.szymanski@modgik.szczecin.pl 91 4245 129
 44. Michał Reduta Spec. ds. Informatyki m.reduta@modgik.szczecin.pl 91 4245 148
         
 Zespół Organizacyjno-Administracyjny
 Lp. Imię i Nazwisko  Stanowisko  Email  Telefon 
 45. Irena Borko-Niemiro Kierownik i.borko-niemiro@modgik.szczecin.pl 91 4245 183
 46. Anna Szrenfer-Kowalewska St. Spec. ds.ekonomicznych a.szrenfer-kowalewska@modgik.szczecin.pl 91 4351 237
 47. Anna Sablik Starszy Inspektor a.sablik@modgik.szczecin.pl 91 4245 187
         

udostępnił: MODGIK Szczecin, wytworzono: 2021/06/25, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/11/23 07:40:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/11/23 07:40:09 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/21 13:02:42 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/10/01 13:24:03 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/30 08:57:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/29 07:48:15 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/28 09:04:40 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/28 09:04:00 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/23 14:03:33 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/08/18 08:17:57 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 14:19:33 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 12:02:34 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/07/15 11:14:10 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:46:22 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:39:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:37:52 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:36:26 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:30:28 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 13:14:08 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 12:52:24 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 11:43:50 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 11:41:47 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/25 14:27:55 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/25 14:26:04 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/25 14:22:18 nowa pozycja