Aktualności

01-06-2023r. Pliki wymiany danych - Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych


Informujemy, iż od dnia 12.06.2023 r. aktualizacja baz danym możliwa będzie wyłącznie w oparciu o pliki wymiany danych opracowane w standardzie obowiązujących Rozporządzeń w sprawie GESUT (Dz. U. 2021 poz. 1374), BDOT500 (Dz. U. 2021 poz. 1385) oraz EGIB (Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.) – tzw. standard 2021. Pliki opracowane w nieobowiązujących standardach z 2015 roku (pobrane przed 28.02.2023 r.) nie będą już obsługiwane.

Prosimy, zatem o sprawdzenie posiadanych wersji plików. Nowe pliki (2021) umożliwiają skorzystanie z funkcjonalności automatycznej aktualizacji („Aktualizacja mapy danymi z ODGiK), stare pliki (2015) – nie.

Nowe pliki dostępne są do pobrania poprzez portal iKERG, osobno dla każdej z prac, za pomocą funkcji „Nowe wystąpienie”.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2023/06/01, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2023/06/01 10:44:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2023/06/01 10:44:02 nowa pozycja