Aktualności

18-03-2021 r. Informacja dotycząca etapowania prac


Przypominamy, że zgodnie z art.12a ust. 1a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla prac zgłoszonych po wejściu w życie nowych przepisów, możliwość etapowania pracy musi być uzgodniona z ośrodkiem na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.

Zapis ustawy nie dopuszcza zatem możliwości uzgodnienia etapowania po złożeniu zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonej pracy.

Uzgodnienie etapowania pracy powinno mieć formę pisemną (np. poprzez portal iKERG) oraz zawierać harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Nadmieniamy, że informacja zawarta w zawiadomieniu o częściowym zakończeniu prac w sytuacji, gdy nie było uprzednio uzgodnione etapowanie, nie będzie wywoływała skutków prawnych, a praca będzie traktowana jako zakończona w całości.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/06/29, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/08/18 11:30:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/08/18 11:30:19 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 08:20:10 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 14:16:01 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 13:43:16 nowa pozycja