Aktualności

26-03-2021 r. Zgłaszanie prac dotyczących wyniesienia punktów granicznych po podziale


Przypominamy, że z zapisów art. 12 ust. 2 pkt 2, ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, iż zgłoszenie prac obejmuje prace służące realizacji wyłącznie jednego celu, wybranego z listy możliwych celów prac wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

A zatem prace związane z wyniesieniem i stabilizacją nowych punktów granicznych działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, przeprowadzonego z wykorzystaniem dokumentacji geodezyjnej wymienionej w art.12 ust. 1 pkt 3 lit. f, g lub h ustawy, powinny być objęte dodatkowym, odrębnym zgłoszeniem pracy o celu określonym w art.12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy.

Wyjątek, o którym mowa w art. 12 ust. 2b pkt 2, nie ma w tym przypadku zastosowania.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/06/29, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/08/18 11:30:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/08/18 11:30:39 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 08:21:22 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 14:15:51 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 13:42:47 nowa pozycja