Aktualności

Nowe zasady dostarczania operatów technicznych w postaci papierowej w roku 2022


W związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku, przypominamy, że jedynie do dnia 31 grudnia 2021 r. dopuszczalne jest przekazywanie w postaci papierowej operatów technicznych powstałych w wyniku prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r.

Wynika to z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Konieczność zastosowania wersji elektronicznej operatu dotyczy również prac negatywnie zweryfikowanych, złożonych pierwotnie w wersji analogowej, które zostaną przekazane do ponownej weryfikacji po 31 grudnia 2021 r.

Wymóg złożenia operatu w formie elektronicznej nie dotyczy prac zgłoszonych do dnia 30 lipca 2020 r. włącznie, a więc przed datą wejścia w życie zmienionej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/12/22, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/12/22 13:13:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/12/22 13:13:30 nowa pozycja