Aktualności

27-04-2021 r. Informacja dotycząca przekazywania dokumentacji zawierającej wyniki prac geodezyjnych


Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429), operat techniczny zawierający wyniki prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych.

Na podstawie przepisów przejściowych, przekazywanie operatów technicznych w formie papierowej możliwe jest do dnia 31.12.2021 r. zgodnie z § 42 ust. 3 przytoczonego powyżej rozporządzenia.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/06/29, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/06/30 10:48:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/06/30 10:48:54 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 08:26:35 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 14:15:17 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 13:46:19 nowa pozycja