Aktualności

Jak załatwić sprawę w czasie koronawirusa


W związku z pandemią koronawirusa i ograniczonym dostępem osobistym do MODGiK informujemy, że:

1. Jeśli chcecie Państwo uzyskać kopię mapy zasadniczej w formie papierowej, należy wypełnić „wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularze P i P1), do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”, w części „pliki dla interesantów”) i wraz z określeniem zasięgu zamawianej kopii przesłać na adres sekretariat@modgik.szczecin.pl (Prosimy koniecznie o podanie swojego adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego). Po wykonaniu kopii dostaniecie Państwo na wskazany adres informację o wysokości opłaty. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu zamówione kopie prześlemy pocztą. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 91 4245 186 lub 91 4245 191.

2. Jeśli chcecie Państwo uzyskać kopię mapy zasadniczej w formie elektronicznej, wypełniony wniosek jw. należy przesłać na adres sit@modgik.szczecin.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu zamówione pliki prześlemy drogą elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 91 4245 198.

3. Jeśli chcecie Państwo uzyskać wypisy, wyrysy, kartoteki z ewidencji gruntów i budynków należy wypełnić wniosek znajdujący się na naszej stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”, w części „Pliki dla interesantów” (wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków).

Wnioski można dostarczyć:

-pocztą mailową na adres sekretariat@modgik.szczecin.pl, podpisane podpisem elektroniczym,

-poprzez ePUAP (Sprawy Ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego),

-wysłać pocztą na adres znajdujący się na stronie modgik.szczecin.pl.

Prosimy o podanie adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego. Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu zamówione dokumenty prześlemy pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 91 4245 193.


Załączniki:

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/06/29, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/08/13 11:28:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/08/13 11:28:21 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/30 10:51:17 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 14:15:08 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 13:36:00 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/06/29 13:28:21 nowa pozycja