Aktualności

22.09.2021 r. Informacja Głównego Geodety Kraju dotycząca dokonywania poprawek w operatach przyjętych do zasobu.


W związku z pismem z dnia 21.09.2021 r. znak KN.540.33.2021 wystosowanym przez Głównego Geodetę Kraju niniejszym informujemy, że operat techniczny zawierający rezultaty wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych po przyjęciu do zasobu staje się dokumentem tegoż zasobu. Po tym czasie niedopuszczalne jest dokonywanie w nim jakichkolwiek zmian.


Załączniki:

udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2021/09/22, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2021/09/22 13:32:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2021/09/22 13:32:44 modyfikacja wartości
Michał Reduta 2021/09/22 08:31:29 nowa pozycja