Aktualności

02-03-2023 r. Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych


W wyniku przeprowadzonej w dniu 27.02.2023 r. konwersji baz danych, pliki GIV i GML, które zostały wygenerowane przed datą konwersji nie posiadają funkcjonalności automatycznej aktualizacji („Aktualizacja mapy danymi z ODGiK). Funkcjonalność ta dostępna jest jedynie dla plików wygenerowanych po dacie konwersji. W przypadku prac geodezyjnych będących w trakcie opracowania (zgłoszonych przed konwersją) nowe pliki dostępne są do pobrania poprzez portal iKERG, osobno dla każdej z prac, za pomocą funkcji „Nowe wystąpienie”.

Stare pliki przeznaczone do aktualizacji baz danych mogą być nadal przekazywane wraz z operatem technicznym – w takim przypadku ich konwersja następuje w trakcie importu do bazy. Należy mieć jednak na uwadze, iż data modyfikacji obiektów w nich zawartych może być starsza niż obiektów istniejących w bazie, co skutkować będzie ich odrzuceniem przez system w trakcie importu. Naturalnie, prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji będzie znacząco wzrastać wraz z upływem czasu.

Reasumując, wysoce rekomendujemy jak najszybsze pobranie najnowszej wersji plików za pomocą e-usługi iKERG oraz aktualizację oprogramowania GEO-INFO Delta do najnowszej wersji 23.1.0.


udostępnił: MODGiK Szczecin, wytworzono: 2023/03/02, odpowiedzialny/a: Michał Reduta, wprowadził/a: Michał Reduta, dnia: 2023/03/02 13:42:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Reduta 2023/03/02 13:42:54 nowa pozycja